Vill du veta hur din verksamhet ligger till?

Vill du veta hur din verksamhet ligger till jämfört med best practice i branschen? Vet du att ni behöver förbättra något och vill vara säker på att ni fokuserar på rätt saker? Då kan en assessment från Grandezza vara det rätta verktyget för dig.

En assessment, eller utvärdering, ger en opartisk bild av hur en verksamhet fungerar. Styrkor och svagheter i nuvarande processer förtydligas och förklaras. Dessutom ger utvärderingen en väg att gå, dvs visar vad som är nästa steg för att uppnå maximal utdelning av förbättringsinsatser. Som utgångspunkt för utvärderingen används etablerade referensmodeller, t ex CMMI, SPICE eller COBIT.