Vahid Khorrami

För att skapa långsiktiga lösningar behöver man vara pragmatisk och säkra medarbetarnas engagemang. De måste äga förändringen.

Vahid är en erfaren förändrings- och förbättringsledare, som har arbetat i många år med R&D- och IT-organisationer. Vahids expertis är audit och assessment, quality management, och att initiera och driva förbättringsprogram. Tyngdvikten ligger på multi-site organisationer inom telekom och transport.

De roligaste uppdragen är de där man får gå bortom symptomen och hitta grundorsaken, menar han.
– Det är väldigt tillfredsställande att få lösa upp problem genom att få jobba på flera nivåer i organisationen samtidigt, så att man får en långsiktigt hållbar lösning. Det är sällan svart eller vitt. Stakeholderanalysen är viktig. Att få med folk, få dem att förstå.

– En bra förbättringskonsult skaffar sig en klar bild av mål och nulägestatus, driver förbättringarna mot målet med stöd av mätningar och skapar tidsutrymme för förändringar. Han tar alltid hänsyn till mjuka och kulturella aspekter och skapar en vilja att våga i organisationen.

En av Vahids största styrkor är förmågan att jobba med såväl ledning som medarbetare ute i produktion. Utgångspunkten är alltid pragmatisk; han lyssnar och lägger stor vikt vid att titta på den verkliga situationen innan han går till lösningar och modeller. Modellerna är bara ramverk och de är bra att ha med i säcken.
– Managements involvement och commitment är avgörande för att lyckas med förändringen. Men det är minst lika viktigt att ha en bottom up-approach. Det är hur folk jobbar som är den verkliga processen, man måste börja där.
– Det gäller att skapa vilja till förändringar. Att lära sig nya saker, göra saker annorlunda och även att våga släppa sådant man tidigare lärt sig!

Anders Hallqvist om kollegan Vahid:
Vahid är verkligen "Mr. Improvement". Han har en enorm kunskap och erfarenhet om VAD och HUR man gör för att lyckas med effektivt förbättringsarbete. Han har dessutom en fantastisk förmåga att få med sig människor. Resultatet är förstås extremt högt värde för kunden!