Uppskattat frukostseminarium: Öka affärsnyttan...

Den 19 mars 2015 höll Grandezza ett uppskattat frukostseminarium med titeln "Value Management – öka affärsnyttan och skapa en hållbar utvecklingsstrategi"

  • I både goda tider och dåliga tider är det av största vikt att man gör rätt saker
  • I goda tider gäller det att få ut så mycket värde som möjligt av alla resurser som satsas
  • I dåliga tider gäller det att spara och skära ner på de ställen där det orsakar minst skada ur ett värdeperspektiv

På seminariet visades det upp exempel på hur man kan utifrån en övergripande affärsstrategi omvandla denna till en konkret plan med tydliga mål, aktiviteter och förväntat resultat. Det visades också hur man kan  få hela organisationen och dess intressenter att få en tydlig bild av vad som ska göras och skapa en samsyn kring planering och prioritering samt hur kan man skapa ett engagemang och involvering i hela organisationen.

Med hjälp av Value Management och Change Management kan få både bra progress, engagemang och nå sina strategiska mål över tid. Vill du veta mer? Skicka ett mail till info@grandezza.se så kontaktar vi dig.