Stockholms läns landsting inför e-frikort

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 20 februari 2015 att genomföra programmet Framtidens betalningar i vården. Idén med programmet är att skapa ”Framtidens betalningar i vården”, vilket i ett första steg omfattar en modernisering av hanteringen av högkostnadsskydd och frikort.

Nu inför landstinget en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för patientavgifter i öppenvården. På så sätt skapas ett effektivare, mer rättvist system som gör det enklare för patienter att ta del av högkostnadsskyddet, samtidigt som administrationen minskar hos vårdgivarna. Patienten behöver inte längre samla stämplar på ett högkostnadskort av papper för att nå upp till frikortsgränsen.

SLLs Innovationslandstingsråd Daniel Forslund om e-frikort på SVT ABC: http://www.svtplay.se/video/4979704/stockholm/stockholm-24-11-18-30 (inslaget börjar vid 08:07)

Först ut är flera av landstingets vårdcentraler och mottagningar, följt av Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Danderyds sjukhus. Därefter ansluts övriga akutsjukhus, övriga mottagningar i landstingets regi samt privata vårdgivare. Införandet pågår från mitten av november 2015 till slutet av februari 2016. Då kommer merparten av länets vårdenheter vara med i den elektroniska hanteringen av högkostnadsskydd och frikort.

När patienten visar upp befintligt högkostnadskort, frikort eller kvitto från tidigare besök registrerar vårdgivarna/kassapersonalen dessa i det elektroniska systemet. Patientavgifter från nya besök registreras direkt från ett kassasystem, till exempel TakeCare, eller via en webbapplikation.

Patienten har själv tillgång till sina uppgifter från anslutna vårdgivare genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster, se http://www.1177.se.

Grandezza leder arbetet med införande tillsammans med projektledare från vårdgivarna och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.