Säker utredning och uppföljning av transplantationer

Antalet donatorer i Sverige räcker inte för att fylla behovet av organ till alla de patienter som väntar på en transplantation. För många av dessa patienter är det en fråga om liv eller död att få ett donerat organ i tid. När medicinsk och praktisk möjlighet till transplantation skapas är det viktigt att utreda förutsättningarna och följa upp resultaten på ett säkert sätt.

En central aktör är funktionsområdet Klinisk immunologi och transfusionsmedicin vid Karolinska Universitetslaboratoriet som ansvarar för transplantationsimmunologiska analyser. Funktionsområdet vidareutvecklar nu sitt laboratorieinformationssystem, Prosang, som sedan tidigare administrerar blodgivarverksamheten och den kliniska immunologin. Det kompletteras med ett nytt systemstöd för transplantationsverksamheten som kopplar mottagare till organ och donatorer, samt stödjer de transplantationsimmunologiska analyserna.

Grandezza svarar för ledningen av projektet som berör verksamheten, systemleverantör och andra intressenter inom och utom Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs mer på www.karolinska.se.