Sandra Eriksson

Genom att kombinera innovation, verksamhetsutveckling och processutveckling kan man åstadkomma intressanta och hållbara förändringar som tillför ett högre värde för organisationen!

Sandra är utbildad inom innovation och arbetslivspsykologi och har tidigare erfarenhet av projektledning samt förändrings och utvecklingsarbete från sitt tidigare arbete som konsult. Sandra är mycket strukturerad och van att planera och driva projektuppgifter från start till slut.

  • Kombinationen av min utbildning inom innovation samt arbetspsykologi har gett mig kunskaper inom både organisationen samt de människor som arbetar i organisationen. Detta anser jag är positivt då vi aldrig får glömma bort människorna som kan komma att påverkas vid projekt som leder till förändringar i organisationen.
     
  • I mitt tidigare arbete som konsult har jag arbetat mycket med samordning, projektledning samt stöd till projektledning. Jag har även erfarenhet av effektivisering och dokumentation av verksamhetsprocesser samt utvärderingar

Agnes om kollegan Sandra:

— Sandra har en förmåga att hitta kärnproblem och lösa dem genom hennes skicklighet i att kombinera struktur och kreativitet. Genom hennes bakgrund så har Sandra alltid ett organisations- och medarbetarperspektiv vilket skapar en bra balans för framgångsrik innovationsledning. Jag lär mig alltid något nytt av att jobba tillsammans med Sandra.