Redan för 17 år sedan gjorde vi skillnad...

Lite kuriosa - Redan 2002 gjorde Grandezza stor skillnad då vi åtog oss det ärovördiga uppdraget att ta fram en ny modell för clearing/avveckling av värdepapper (både aktier och penningmarknadsnstrument) på ett nytt sätt som säkrade att både papper och pengar låstes in och så fort båda parter fullgjort sina skyldigheter så cleardes affären. Något som inte bara minskade finansiella risker, utan också skyndade på hela avvecklingen så att kapitalbindningen minskade. För den intresserade hänvisar vi till en artikel från 2003 i Computer Sweden: https://computersweden.idg.se/2.2683/1.39628/cobolprojekt-landar-i-tid

Än idag så ser vi många exempel där komplexa verksamhetsutvecklings-/IT-projekt havererar med stora konsekvenser för verksamheten och ekonomin. Vi har efter detta stora projekt fortsatt att leverera lyckosamma projekt som satts i drift på utsatt tid och budget och ofta med ett resultat som överträffat kundernas förväntningar. Står du inför utmanande förändringar i din verksamhet - kontakta oss på Grandezza för att diskutera hur ni bör hantera detta för att minimera rsiker och lyckas på tid och budget.