Nytt uppdrag på Sjöfartsverket

Tomas Centerlind, Grandezza, tilldelades uppdraget som projektledare till nytt system CHAMPS i hård konkurrens från ett antal andra konsultföretag. 

Sjöfartsverkets system CHAMPS används för att förvalta geografiska data och för att generera grafiska produkter och ENC till sjöfarten.
Stora delar av systemet behöver nu bytas ut då befintlig huvudsystem-leverantör inte längre vill underhålla sin programvara. Delar av systemet är egenutvecklade av Sjöfartsverket och har stora beroenden till den programvara som behöver bytas ut. Sjöfartsverket kommer nu anlita Tomas för att leda införandet av nytt system för Sjökortsproduktion.