Nytt erbjudande: Vi stöttar vård och omsorg med införande av mobila arbetssätt

Lyckas med att införa mobila arbetssätt!

Grandezza har stor erfarenhet av att stödja verksamheter att utveckla sina arbetssätt med modern teknik. När du vill börja använda mobila lösningar är Grandezza en part att räkna med.

Kom igång!

Initialt hjälper dig Grandezza att inventera vilka system som man kan och vill använda i mobila arbetssituationer, hur dessa kan integreras i mobila enheter, med full säkerhet för att kunna följa lagkraven och en säker hantering av integritetskänslig information. Utifrån detta får vi en bra grund att stå på för att hitta möjligheterna med att förändra rutiner och arbetssätt.

Grandezza tar ansvar hela vägen!

Det räcker inte med att införa ny teknik. En förändring måste planeras och styras för att ge eftersträvade effekter. Man måste förbereda organisationen väl, så att personalen känner en trygghet i att jobba på nytt sätt.

Vad är målen och de förväntade effekterna av att införa ett mobilt arbetssätt, och hur vet vi att vi får ut rätt effekter? Vi föreslår och anpassar våra konsultinsatser efter era önskemål och förväntningar utifrån beprövade arbetssätt och metoder:

  • Beslutsstöd för ledningen – i vilken omfattning är mobila lösningar lämpliga för er?
  • Stöd i utveckling av nya arbetssätt, med fokus på få ut full nytta
  • Projekt- och förändringsledning vid införandet
  • Effekthemtagning – hur kan er verksamhet omsätta den frigjorda tiden som mobila lösningar kan ge till exempelvis kortade ledtider, ökad vårdkvalitet, fler patienter, minskad övertid?
  • Uppföljningsplan för effekthemtagning och stöd vid uppföljning

För mer information, kontakta Peter Öberg, tel 070-533 58 32 eller mail: Peter.Oberg@grandezza.se 

Se även information avseende Ateas erbjudande: http://www.atea.se/mobilomsorg