Aktuellt

På grund av den omreglerade apoteksmarknaden har Stockholms läns landsting upphandlat nya leverantörer av tjänster inom läkemedelsförsörjning till länets akutsjukhus, vårdcentraler och andra vårdenheter. Förändringarna berör ca 15000 medarbetare vid ca 2300 vårdenheter inom kommun, landsting och privata vårdgivare.

Anders Hallqvist, Grandezza, kommer att föreläsa på Sundsvall 42 under rubriken Varaktig Lean - bygga förändringsförmåga.

Kom och träffa oss på Sundsvall 42

Vill du veta hur din verksamhet ligger till jämfört med best practice i branschen? Vet du att ni behöver förbättra något och vill vara säker på att ni fokuserar på rätt saker? Då kan en assessment från Grandezza vara det rätta verktyget för dig.

Lars Gundhe

Grandezza har fått ett nytt uppdrag att stötta Trafikverket som stöd med utveckling av strategisk styrning av IT-utveckling och att bidraga till att en tydlig modell tas fram inför höstens verksamhetsplanering.

Trafikverket

Sidor