Aktuellt

Onsdagen 9 okt hölls ett välbesökt frukostseminarium om upphandling. Upphandlingsspecialister från ett flertal organisationer tog del av den nya standarden EN 16271 för Value Management i upphandling. I seminariet diskuterades också hur ett större fokus på behovsanalys skulle kunna bidra till bättre affärer både för beställare och leverantörer.

Frukostseminarium om upphandling

Fr o m den 15 juli tar Jennica Berglund över arbetet som ekonomiansvarig på Grandezza. Jennica ersätter Eva Tenggren som nu går vidare som ekonomiansvarig på ett annat företag. Vi hälsar Jennica varmt välkommen till Grandezza!

Jennica Berglund

Vi är stolta över att företaget nu kan fira 15 framgångsrika år. Vi vill passa på att tacka våra kunder, anställda och kollegor i branschen för det förtroende vi fått och som resulterat i att företaget haft en positiv utveckling med god lönsamhet.

Grandezza 15 år!

Torsdagen 23 maj hölls frukostseminarium på Grandezza. En engagerad samling människor diskuterade hur man kan arbeta för att skapa värde snarare än minimera skador vid förändringar.

Torsdagen 23 maj hölls frukostseminarium på Grandezza

Grandezza har inlett ett samarbete med MF Företagsutveckling och Mike Florett. Vi gör detta för att ytterligare förstärka vår förmåga att stötta våra kunder runt förändringsledning.

Mike Florett

Vi hälsar Niklas Post välkommen till Grandezza. Niklas lämnar Bisnode där Niklas arbetar med affärsutveckling. Niklas kommer arbeta som managementkonsult inom förändringsledning och strategisk affärsutveckling. Niklas börjar på Grandezza den 15 mars 2013.

Niklas Post

Fortsatt förtroende hos Landstinget Västmanland Landstinget Västmanland förlänger ramavtalet med Grandezza avseende konsulter inom strategi- och management. Avtalet förlängs t.o.m. 2013-12-31.

Landstinget Västmanland

Länsstyrelsen i Stockholms Län förlänger ramavtalet med Grandezza. Avtalet förlängs t o m 1 februari 2014.

Fortsatt förtroende hos Länsstyrelsen i Stockholms Län

Peter Caap har börjat på Grandezza. Peter kommer närmast från tjänst som VD för Sjöland & Thyselius Datakonsulter.

Ett trettiotal personer åt frukost och diskuterade verksamhetsutveckling på temat ”Utnyttja era styrkor och åtgärda era svagheter genom assessment”. Insikten var att det är möjligt att effektivisera utvecklingsarbetet genom att verkligen sätta in insatserna där de behövs som mest.

Frukostseminarium - Hur effektiva är NI egentligen?

Sidor