Aktuellt

Den 20 januari 2015 höll Grandezza ett frukostseminarium med titeln: Upphandling – prövning eller rent av överprövning?. På det välbesökta seminariet diskuterades frågor som: 

Hur kan man inom ramarna som  Lagen om offentlig upphandling, LOU, ger genomföra upphandlingarna på ett effektivt och göra misstag med kostsamma konsekvenser och eventuella överprövningsprocesser. Hur ska man få valuta för pengarna när man upphandlar och att undvika att regelverket motverkar en god affär för både beställare och leverantör.

Den 24 april 2014 höll Grandezza ett frukostseminarium med titeln: Varaktigt LEAN.

På det välbesökta seminariet diskuterades frågor som:

  • Är Lean en filosofi, en verktygslåda, ingetdera eller både och?
  • Vi vet att förvånansvärt många Leansatsningar misslyckas eller rinner ut i sanden efter hand.
  • Några fundamentala fällor och problem och om vad som verkligen behövs för att Lean ska kunna leverera de resultat du och din organisation förväntar er.
  • ”Lean safely – don’t fall” 

- Vill du också arbeta tillsammans med de vassaste kollegerna?

- Har du fullt upp i uppdrag men får tillbaka för lite själv?

Grandezza söker fler av de bästa konsulterna i branschen. Läs mer!

Hur vet man att man får önskade effekter av förändringsarbetet? Hur vet man vad och hur man ska mäta effekterna av förändringarna?

Vi mäter för att få kunskap…
                  ...som vi sedan kan omsätta i beslut och åtgärder.

Hur ska man tänka? Vad ska man mäta? Hur ska man tänka för att mäta rätt? 

mäta rätt i förändring

Torsdag morgon 6/2 diskuterades hur man kan förbättra sitt förändringsarbete och därmed lyckas bättre med att nå ett varaktig förbättring av organisationens förmåga att skapa kundvärde. På seminariet gick man igenom framgångsfaktorer för långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft. Det visades också hur man hittar sina strategiska utmaningar och hur man kan bryta ner dessa till utpekade förbättringsområden samt hur man kan prioritera och välja rätt utifrån affärsnytta (kundvärde).

Förbättra förändringsarbetet

Onsdag morgon 13/11 diskuterades vad det beror på att förändringsinitiativ får så olika effekter. Från forskning och erfarenhet visades att det till största delen beror på organisationens förmåga att hantera förändring. Som grund för att anpassa sin förändringsstrategi kan en vedertagen modell för att bestämma karaktäristika i en arbetsgrupp eller organisation användas. Praktiskt används ett enkelt verktyg för att identifiera sina styrkor och svagheter kopplat till den förändring organisationen står inför.

förändringsstrategi

Onsdagen 9 okt hölls ett välbesökt frukostseminarium om upphandling. Upphandlingsspecialister från ett flertal organisationer tog del av den nya standarden EN 16271 för Value Management i upphandling. I seminariet diskuterades också hur ett större fokus på behovsanalys skulle kunna bidra till bättre affärer både för beställare och leverantörer.

Frukostseminarium om upphandling

Fr o m den 15 juli tar Jennica Berglund över arbetet som ekonomiansvarig på Grandezza. Jennica ersätter Eva Tenggren som nu går vidare som ekonomiansvarig på ett annat företag. Vi hälsar Jennica varmt välkommen till Grandezza!

Jennica Berglund

Vi är stolta över att företaget nu kan fira 15 framgångsrika år. Vi vill passa på att tacka våra kunder, anställda och kollegor i branschen för det förtroende vi fått och som resulterat i att företaget haft en positiv utveckling med god lönsamhet.

Grandezza 15 år!

Torsdagen 23 maj hölls frukostseminarium på Grandezza. En engagerad samling människor diskuterade hur man kan arbeta för att skapa värde snarare än minimera skador vid förändringar.

Torsdagen 23 maj hölls frukostseminarium på Grandezza

Sidor