Aktuellt

Vi är glada att Niklas har valt att anta utmaningen som ny marknads- och försäljningschef på Grandezza. Niklas kommer att jobba med detta parallellt med sitt arbete som managementkonsult. Niklas ingår också i ledningsgruppen på Grandezza. Vi önskar Niklas lycka till i sin nya roll.

Niklas Post

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 20 februari 2015 att genomföra programmet Framtidens betalningar i vården. Idén med programmet är att skapa ”Framtidens betalningar i vården”, vilket i ett första steg omfattar en modernisering av hanteringen av högkostnadsskydd och frikort.

Stockholms läns landsting inför e-frikort

Grandezza vann Sveriges Televisions (SVT) upphandling avseende ramavtal inom projektledning i skarp konkurrens med ett stort antal andra konsultföretag.

Grandezza ramavtalsleverantör till SVT

Grandezza har stöttat Landskrona kommun med att ta fram en nyttokalkyl kring läsplattor i sin mobila hemsjukvård.

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6259883

 

Landskrona satsar på mobil vård. Foto:Lill Eriksson

Niklas Post och Gustav Rönne, Grandezza, höll den 8 september 2015 ett uppskattat frukostseminarium där de delade sina erfarenheter och modeller om hur man bör tänka och organisera för att få en hållbar och framgångsrik hantering av innovation och innovationsledning. 

Innovation och innovationsledning

Lyckas med att införa mobila arbetssätt!

Grandezza har stor erfarenhet av att stödja verksamheter att utveckla sina arbetssätt med modern teknik. När du vill börja använda mobila lösningar är Grandezza en part att räkna med.

Kom igång!

Grandezza vann Landstinget i Uppsala Läns management ramavtals-upphandling avseende 1) Strategisk organisations- och verksamhetsutveckling och 2) Verksamhets- och produktionsplanering. Vi glädjer oss åt att vinna detta ramavtal i skarp konkurrens med ett stort antal välrenommerade managementkonsultföretag.

Landstinget i Uppsala Län

Den 19 mars 2015 höll Grandezza ett uppskattat frukostseminarium med titeln "Value Management – öka affärsnyttan och skapa en hållbar utvecklingsstrategi"

Tomas Andersson, Grandezza

Tomas Centerlind, Grandezza, tilldelades uppdraget som projektledare till nytt system CHAMPS i hård konkurrens från ett antal andra konsultföretag. 

Tomas Centerlind, Grandezza
Grandezza tilldelades Landstinget Västmanlands ramavtalsupphandling avseende strategi och management. Vi glädjer oss åt att vinna detta ramavtal i skarp konkurrens med ett stort antal välrenommerade managementkonsultföretag.
 
Landstinget Västmanland,  AB Västerås Lokaltrafik och Folktandvården Västmanland AB beslutade i sin managementupphandling att anta Grandezzas anbud.

Sidor