Aktuellt

Grandezza stärker konsultteamet med ytterligare en duktig medarbetare. Ewa är managementkonsult och verksamhetsutvecklare med omfattande vana av att arbeta med strategiska frågor. Hon har lång erfarenhet av att skapa tillväxt och lönsamhet genom utveckling av verksamhet, affär, strategier, marknaden, koncept och tjänster. Hon har arbetat med förändringsledning och coaching och utveckling av ledare och ledningsgrupper. Grandezza får därmed ännu mer tyngd runt ledningsgruppsutveckling, affärs/verksamhetsutveckling, strategiarbete mm. Välkommen i gänget Ewa!

 

Ewa Goos

Ett stort arbete genomförs just på E-Hälsomyndigheten med att utveckla en lösning och skapa regionala förutsättningar för införande av den Nationella läkemedelslistan (NLL).

Tidsplanen för Nationella läkemedelslistan är tajt. Det finns en viss oro i regionerna över att inte hinna med att upphandla och implementera de tekniska lösningar som krävs enligt regeringens direktiv, för att ansluta sig till Nationella läkemedelslistan före 1 juni 2022.

Jan Lindberg

Agnes är en change managementkonsult med inriktning förbättringsarbeten, innovation, innovationsledning, projektledning samt organisationsutveckling.

Agnes Åström

Helhetssyn, analytisk och sätter sig snabbt in i problemområden och nya verksamheter. Drivande och resultatinriktad, opretentiös med god samarbetsförmåga. Bred erfarenhet som analytiker från flera verksamhetsområden, internationellt som nationellt. Bred och tung erfarenhet av verksamhetsutveckling, inklusive ledning, styrning och prioritering av åtgärder och initiativ. Nyfiken och intresserad av verksamheters olika framgångsfaktorer.

Örjan Lövström

Managementkonsult och projekt/programledare specialiserad på projekt- och förändringsledning, verksamhetsutveckling, samt ledarskap & styrning. Jan brinner för utveckling/förändring med fokus på värdeskapande och effekthemtagning.

Jan Lindberg

Grandezza stärker konsultteamet med ytterligare en duktig medarbetare. Jenny är utbildad personalvetare och har arbetat inom HR-/personalområdet sedan 2008 inom olika branscher såsom tillverkning och industri, transportsektorn, partihandel/mät- &  precionsinstrument samt telecom. Hon har erfarenhet från större internationella organisationer, små- och medelstora svenska företag samt offentlig sektor.

Jenny Forsling

Älvsbyns Kommun har nu fattat beslut vad avser upphandling av Konsulttjänster - stöd till ledningsgrupper och chefer där skrivit avtal med Grandezza. Vi vann detta i skarp konkurrens med andra konsultbolag. Vi ser fram mot att få stötta Älvsbyns Kommun och deras ledning och chefer. 

Älvsbyns Kommun
Skellefteå Kraft AB har nu fattat beslut vad avser upphandling UH/19/48 Konsulttjänster - verksamhetsutveckling och där tilldelat Grandezza avtal inom Projektledare Verksamhetsutveckling och Förändringscoach.Vi vann detta i skarp konkurrens med 32 andra konsultbolag. Vi ser fram mot att få stötta Skellefteå Kraft i deras kommande satningar på verksamhetsutveckling mm.
Skellefteå Kraft

Lite kuriosa - Redan 2002 gjorde Grandezza stor skillnad då vi åtog oss det ärovördiga uppdraget att ta fram en ny modell för clearing/avveckling av värdepapper (både aktier och penningmarknadsnstrument) på ett nytt sätt som säkrade att både papper och pengar låstes in och så fort båda parter fullgjort sina skyldigheter så cleardes affären. Något som inte bara minskade finansiella risker, utan också skyndade på hela avvecklingen så att kapitalbindningen minskade.

Lars Gundhe, VD

Grandezza vann Mora kommuns upphandling av processkartläggning. Marika Brine kommer starta uppdraget omgående. Vi tackar för förtroendet och ser fram mot att få jobba med Mora Kommun i detta.

Processkartläggning Mora Kommun

Sidor