Mats Molander

Mats har lång erfarenhet av arbete inom affärs/verksamhetsutveckling och IT samt att leda projekt. Efter att i flera år sett vad Grandezza åstadkommit inom Hälso- och Sjukvårdsområdet, både nationellt, inom landsting och enskilda sjukhus, sökte sig Mats till Grandezza. Det tillsammans med hans breda erfarenhet av verksamhetsutveckling inom Hälso- och Sjukvårdsområdet, gör Mats till en mycket kunnig och rutinerad konsult.

— Det jag gillar som konsult är att med en stark fokusering på kundnytta hitta effektiva lösningar. Min styrka är att jag är bra på att kommunicera med människor i olika positioner i kombination med min förmåga att uttrycka avancerade tekniska lösningar så att även icke-tekniker kan förstå. 

— Jag har ett brett kontaktnät nationellt och internationellt. Detta tillsammans med min höga förmåga att hitta och sätta ihop nya produkter och tjänster för att lösa uppkomna problem, vinna nya marknader eller ta marknadsandelar med hög lönsamhet.

  Lars Gundhe om kollegan Mats:
— Vi på Grandezza har haft förmånen att jobba tillsammans med Mats i samband med att Stockholms Läns Landsting skulle införa eFrikortslösning. Mats representerde då systemleverantören, men visade stor integritet och objektivitet där han med kundens bästa för ögonen gjorde allt för att hitta bra och framkomliga lösningar på olika problem som gjorde att systeminförandet blev mycket lyckat.