Kom och träffa oss på Sundsvall 42

Anders Hallqvist, Grandezza, kommer att föreläsa på Sundsvall 42 under rubriken Varaktig Lean - bygga förändringsförmåga. Hur undviker man att hamna i statistiken 9 av 10 Lean-satsningar faller inom 3 år. Kom och lyssna på Anders så får du veta svaret på detta.

Anders Hallqvist, Grandezza, har lång erfarenhet av att driva förändringsarbete och speciellt med inriktning mot Lean. Anders kommer att visa på hur man undviker vanliga fällor som gör att många Lean-satsnningar går fel. Dessa fällor gäller inte bara Lean-satsningar utan gäller generellt för mängder av olika förändringsinitiativ som inte uppnår önskat resultat eller hållbarhet. Föredraget ger konkreta exempel på på hur en organisation kan skapa kontinuitet i sina förändringsinsatser genom att utveckla såväl arbets- som ledningsgrupper och därigenom bygga upp en förändringsförmåga i organisationen.