Karina Bergh

Det gäller att vara prestigelös och lyssna mellan raderna. Det som inte sägs kan vara lika viktigt som det som sägs.

Karina har mer än 20 års erfarenhet som konsult inom management och verksamhetsutveckling. Hon har erfarenhet från flera branscher och har arbetat med ett brett spektrum av uppdrag, bland annat inom process-, metod- och IT-utveckling och Enterprise Business Architecture, men även med att skapa förutsättningar för ett bättre teamarbete. Detta har gjort henne lyhörd för de komplexa situationer kunden ofta står inför. Hon menar att det är i uppdragen hon lär sig mest, och att tydlighet och lyhördhet är några av hennes styrkor som konsult.

— Det är mycket viktigt att främja en öppen dialog. Jag är tydlig med den möjliga väg jag ser, samtidigt som jag är öppen för de problem och möjligheter som kunden står inför.

— Vägen man väljer behöver inte alltid vara rak. Det är viktigt att se de förändringar som sker parallellt i organisationen och kunna anpassa arbetet, hitta alternativa vägar för att komma framåt och exekvera.

— Min erfarenhet av förändringsarbete i olika organisationer har gjort det lättare för mig att tränga in i en ny organisation och snabbt se hur jag kan bidra med min kompetens. Det är otroligt inspirerande att ställas inför nya utmaningar och bidra till varaktig utveckling hos kunden.

Jan Lindberg om kollegan Karina:
— Karina sätter sig snabbt in i en ny verksamhet, från ett övergripande affärsperspektiv till personalens utmaningar. Hennes förmåga att leverera vad hon åtagit sig skapar förtroende för att en förändring är möjlig. När jag behöver ett gott råd vänder jag mig gärna till Karina för hennes goda omdöme och integritet. För min egen utvecklings skull hoppas jag snart få jobba med Karina igen.