Kammarkollegiets ramavtal för Managementtjänster

Karlöf Consulting och Grandezza har i samarbete erhållet ramavtal med Kammarkollegiet avseende Managementtjänster. Det medför att vi nu enkelt kan erbjuda våra tjänster till dig som arbetar på en statlig myndighet via detta ramavtal. Tillsammans med ett antal strategiska samarbetspartners täcker vi hela området för Verksamhets- och organisationsutveckling och kan stödja dig i frågor om myndighetens strategi och styrning, process- och flödesorientering, omorganisation, förändringsarbete, hållbarhetsutveckling mm.

Vi har lång erfarenhet av statlig sektor och är strategisk rådgivare till ledningen hos flera myndigheter. Vi har ansvarat för flera stora organisations- och verksamhetsförändringar med framgångsrikt resultat. Bland våra kunder finns bland annat Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket (LFV), Riksantikvarieämbetet, SIDA, Rikspolisstyrelsen, Försvarsmakten, Försvarets Materielverk (FMV), Livsmedelsverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Kontakta Lars Gundhe, tel 070-569 36 85, om du vill veta mera.