Just nu - ledig konsult: Örjan Lövström

Helhetssyn, analytisk och sätter sig snabbt in i problemområden och nya verksamheter. Drivande och resultatinriktad, opretentiös med god samarbetsförmåga. Bred erfarenhet som analytiker från flera verksamhetsområden, internationellt som nationellt. Bred och tung erfarenhet av verksamhetsutveckling, inklusive ledning, styrning och prioritering av åtgärder och initiativ. Nyfiken och intresserad av verksamheters olika framgångsfaktorer.

Örjan har stor erfarenhet av ledning av projekt och förändringar, verksamhetsutveckling och kravanalys, strategiskt arbete inom affärsutveckling och som affärsanalytiker, processutveckling, lednings/styrinformation och utredningar, samt att arbeta som coach/mentor. Utbildad Value Manager.

Erfarenhet av bl.a. följande ramverk och metoder: Processanalys/Utveckling , WorkShopledning/Facilitering, Behovsstyrd kravframställan, Assesments/Audits

Compliance – Basel/GDPR/GxP, Projektledning (PROPS/XLPM, RUP, PPS m fl), Förändringsledning, Processutveckling, Kravhantering, IT Due Diligence, Affärsanalys/Affärsutveckling och Styrning/Balanced Scorecard.

Är du intresserad av att anlita Örjan, kontakta Lars Gundhe på telefon 070-569 36 85