Just nu - ledig konsult: Jan Lindberg

Managementkonsult och projekt/programledare specialiserad på projekt- och förändringsledning, verksamhetsutveckling, samt ledarskap & styrning. Jan brinner för utveckling/förändring med fokus på värdeskapande och effekthemtagning.

Jan har jobbat 20 år som managementkonsult och har totalt över 25 års projektledar- och linjechefserfarenhet. Han har också tillägnat sig djupa kunskaper i och har lång erfarenhet av verksamhets- och organisationsutveckling, mål- och processtyrning och större förändringsprogram, t ex vid införande av nya IT lösningar, nya affärsprocesser och organisationsförändringar.

Under de sista åren har Jan främst jobbat med kravställning, utveckling och införande av nya IT lösningar och arbetssätt inom offentlig sektor, speciellt inom hälso- och sjukvård. Innan dess låg tyngdpunkten på produkt/system-utveckling och kundorderflödet (försäljning, projektledning, produktion av SW och HW, installation, leverans, betalning) inom Telecom och IT branschen.

Är du intresserad av att anlita Jan, kontakta Lars Gundhe på telefon 070-569 36 85