Just nu - ledig konsult: Agnes Åström

Agnes är en change managementkonsult med inriktning förbättringsarbeten, innovation, innovationsledning, projektledning samt organisationsutveckling.

Agnes har sin bakgrund inom förändrings- och innovationsledning samt projektledning. Detta genom att ha arbetat ca. 5 år med att analysera skilda verksamheters lednings-, utvecklings- och innovationsförmågor samt framtagande av förbättringsförslag på hur organisationen ska organisera sitt förändrings- och innovationsarbete för att få bättre progress i verksamheten. Agens främsta egenskaper är hennes förmåga att se både detaljerna och helheten för att ständigt komma framåt och förstå vad som krävs för att skapa effektiva och lyckade resultat. Agnes har en stark drivkraft att alltid fokusera på laginsatsen och det gemensamma ansvaret för att få med sig både ledare och medarbetare vid varje förändringsarbete.

Agnes bakgrund från både studier (masterexamen inriktning management och kandidatexamen inom innovationsteknik) och arbeten inom förändrings- och projektledning har givit henne en stor förståelse för hur grupper liksom individer agerar och vad som påverkar dem vilket är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid varje förändringsarbete för att skapa engagemang och utveckling. Agnes är även utbildad ACC-coach via International Coach Federation vilket är en stor tillgång vid förändringsprogram.

Detta inkluderar:

  • Analys av en verksamhets innovationsförmåga och framtagande av förbättringsförslag på hur organisationen ska organisera sitt innovationsarbete för att få bättre progress i detta.
  • Projektledning
  • Kvalitetssäkring av projekt och projektutvärderingar
  • Kvalificerade förstudier
  • Genomlysning, dokumentation och förslag till effektivisering av verksamhetsprocesser
  • Utvärdering av verksamhetsprocesser i syfte att genomföra förbättringar
  • Test och kvalitetsledning av IT-system
  • Kartlägga verksamhet (process, rutin & IT-system) utifrån GDPR
  • Coachning av ledare, grupper och individer vid förändringsarbeten

Är du intresserad av att anlita Agnes, kontakta Lars Gundhe på telefon 070-569 36 85