Gustav Rönne

I min värld handlar förändringsledning om att stötta människor. Hur får jag folk att vilja och våga förändra sig?

Gustav arbetar med att driva förbättrings- och förändringsprogram som förändringsledare och som coach. Han har erfarenhet bland annat som linjechef och förändringsledare inom en rad olika branscher. Som konsult på Grandezza vill Gustav ge människor och företag rätt verktyg och stöd för att lyckas med varaktig förändring.

— För mig räcker inte det rent projektmässiga för att ta en avdelning från A till B. Att bara sätta upp en projektplan och följa den räcker inte för mänsklig förändring. För det behövs även möjligheter att stötta alla som berörs. Min styrka är kombinationen av det ”hårda” och det ”mjuka”. Det finns kolleger på Grandezza som kanske slår mig på fingrarna på båda områdena. Men jag har kombinationen.
— Istället för egna värderingar och råd försöker jag få personen att komma fram till lösningen genom beprövade förändringsprinciper. Rent konkret ska personen få stöd i att formulera vad som är nästa steg.
— Det svåraste med mitt jobb är att hantera deadlines då man har att göra med mänsklig förändring eftersom det kan röra sig om ganska långa förlopp. Att ha tillräcklig tid och kunna stötta alla som berörs av en förändring är givetvis bra. Men samtidigt är press alltid nödvändigt, det gör att man går från ord till handling.

Anders Hallqvist om kollegan Gustav:
— Gustav har en stor passion för lärande och utveckling. Han är en stark förändringsledare som skapar engagemang, tydlighet och resultat i komplexa förändringar. Som kollega uppskattar jag hans optimism, noggrannhet och humor.