Grandezza vann Mälarhamnar AB:s upphandling

Grandezza vann Mälarhamnar AB:s upphandling av projektledning för kommande satsning på hamnutveckling av Västerås och Köpings hamnar. Nu genomförs ett av de största svenska sjöfartsprojekten i Sverige någonsin. EU har gett Mälaren status som inre vattenväg, vilket innebär att att större lastfartyg med större godsvolym kan trafikera sjöfarten till och från Västerås och Köpings hamnar. För att göra detta möjligt för Västerås och Köpings hamnar att ta emot större faryg krävs en del förberedande arbete. Södertälje kanal och sluss byggs om och breddas. Farlederna samt hamnbassängerna i Västerås och Köping muddras, kajerna förstärks och får nya spåranslutningar. Allt arbete syftar till att kunna ta emot fler och större fartyg och med det större mängder gods. Arbetet beräknas starta i september 2018.