Grandezza vann Landstinget i Uppsala Läns management ramavtals-upphandling

Grandezza vann Landstinget i Uppsala Läns management ramavtals-upphandling avseende 1) Strategisk organisations- och verksamhetsutveckling och 2) Verksamhets- och produktionsplanering. Vi glädjer oss åt att vinna detta ramavtal i skarp konkurrens med ett stort antal välrenommerade managementkonsultföretag.