Grandezza och Citybanan i Stockholm

Citybanan i Stockholm är en 6 km pendeltågstunnel med två pendeltågsstationer som ligger under de befintliga tunnelbanestationerna – ett mångmiljardprojekt som invigdes och öppnade för trafik under sommaren 2017.

Grandezza har haft flera konsulter involverade i projektet, både hos Trafikverket som planerat och byggt anläggningen och hos Trafikförvaltningen inom Landstinget, som tog emot de färdiga stationerna och ansvarar för operatören som trafikerar Citybanan.

Uppdragen har varit inom brand och personsäkerhet som projekteringsledare inom projekt Citybanan och hos mottagande organisation, Trafikförvaltningen. Som projekteringsledare inom personsäkerhet är det viktigt att ha täta kontakter med entreprenörerna för de olika delarna av anläggningen och att hela tiden stämma av att de funktionella kraven på anläggningen har införts i bygghandlingar och sedan att de provas och godkänns i den färdiga anläggningen.

Grandezzas konsulter Anders Silver och Lars Hedberg har haft ansvar för mer än 1 300 krav och det har varit ett digert arbete att se till att alla dessa både har accepterats och inarbetats i alla delar av projektet. Anders och Karina Bergh fortsatte till Trafikförvaltningen och deras mottagningsorganisation medan Lars fortsatte som projekteringsledare över driftstarten.

Uppdragen har även inneburit att vara talare på konferenser och ge en rad tidnings och TV intervjuer och att arrangera fullskaleövningar i anläggningen med alla blåljusmyndigheter.