Grandezza leder förändring av läkemedelsförsörjning

På grund av den omreglerade apoteksmarknaden har Stockholms läns landsting upphandlat nya leverantörer av tjänster inom läkemedelsförsörjning till länets akutsjukhus, vårdcentraler och andra vårdenheter. Förändringarna berör ca 15000 medarbetare vid ca 2300 vårdenheter inom kommun, landsting och privata vårdgivare.

De nya avtalen innebär att vården får service som kan ge lägre kostnader och nya möjligheter att på sikt utveckla verksamheten. Förändringsprogrammet leds av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen genom programledarna Anders Hallqvist och Tomas Andersson från Grandezza och omfattar sex gemensamma projekt och ett stort antal lokala införandeprojekt. Läs mer om läkemedelsförsörjning i Stockholms län.