Grandezza förstärker vår förmåga ytterligare inom hälso- och sjukvård

Grandezza förstärker vår förmåga inom hälso- och sjukvårdsområdet och med inriktning på digitalisering.

Fredrik Lindén började hos oss i november 2017 och har ett långt förflutet med att jobba med vårdrelaterade frågor och systemlösningar. Senast åren har Fredrik arbetet mycket med digitaliseringsfrågor inom vården, inte minst i det europeiska projektet Epsos som fokuserat på att man ska kunna utbyta vårdinformation mellan Europas länder.

Vi är mycket glada att vi ytterligare förstärker med ytterligare en mycket kompetent medarbetare. Välkommen till oss på Grandezza Fredrik!