Grandezza förstärker med ytterligare rekrytering

Vi är glada att Mats Molander från och med maj förstärker Grandezza.

Mats har en lång och djup kompetens inom inom verksamhetsutveckling och IT. Mats har de senaste åren arbetat mycket inom hälso- och sjukvård, främst inom området eHealth och digitalisering.  Mats har också en stark fokusering på kundnytta och att hitta effektiva lösningar. Han är bra på att kommunicera med människor i olika positioner i kombination med en enastående förmåga att uttrycka avancerade tekniska lösningar så att även icke-tekniker kan förstå. 

Välkommen Mats!