Frukostseminarium om upphandling

Onsdagen 9 okt hölls ett välbesökt frukostseminarium om upphandling. Upphandlingsspecialister från ett flertal organisationer tog del av den nya standarden EN 16271 för Value Management i upphandling. I seminariet diskuterades också hur ett större fokus på behovsanalys skulle kunna bidra till bättre affärer både för beställare och leverantörer.

Ledande organisationer världen över använder sedan många år Value Management i sin affärsutveckling, produktutveckling och verksamhetsutveckling. Det finns sedan länge en europeisk, och därmed även svensk, standard (SS EN 12973:2000) med metod och verktyg som funktionsanalys (FAST, Function Analysis Systems Technique) för att analysera och styra värde.

Standarden finns hos SIS, www.sis.se.