Frukostseminarium - Hur effektiva är NI egentligen?

Ett trettiotal personer åt frukost och diskuterade verksamhetsutveckling på temat ”Utnyttja era styrkor och åtgärda era svagheter genom assessment”. Insikten var att det är möjligt att effektivisera utvecklingsarbetet genom att verkligen sätta in insatserna där de behövs som mest.

Med hjälp av standardiserade referensmodeller kan man jämföra sin egen verksamhet med kännetecken på good practice både vad gäller affärsprocessernas effektivitet och organisationens förmåga till förändring. Men det gäller att välja rätt i floran av Lean, Six Sigma, CMMI, Cobit, ITIL etc, beroende på vad man vill åstadkomma snarare än att applicera en metod bara för att den just nu är à la mode.