Frukostseminarium: Förbättra förändringsarbetet

Torsdag morgon 6/2 diskuterades hur man kan förbättra sitt förändringsarbete och därmed lyckas bättre med att nå ett varaktig förbättring av organisationens förmåga att skapa kundvärde. På seminariet gick man igenom framgångsfaktorer för långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft. Det visades också hur man hittar sina strategiska utmaningar och hur man kan bryta ner dessa till utpekade förbättringsområden samt hur man kan prioritera och välja rätt utifrån affärsnytta (kundvärde). Här visades vad Value Management innehåller samt hur man kan använda sig av funktionsanalys (FAST) för detta ändamål. Därefter så togs frågan upp om hur man kan förstärka sin förmåga att lyckas med genomförandet och hur man undviker att mänskliga faktorer får negativ inverkan på resultatet. Forskning och erfarenhet visar att det till 50% beror på ledarskap och medarbetares brister och tillkortakommanden. Olika aspekter för hur man kan hanetra detta belystes och diskuterades. Vikten av kommunikation och involvering belystes. 

Slutsatsen som drogs var:

  • Sätt ett tydligt mål utifrån den strategiska planen vad som ska förbättras
  • Se till att förankra förändringen bland era intressenter
  • Säkerställ att både ledning och berörda delar i organisationen förstår och delar synen på hur detta ska göras
  • Ha tålamod och se till att uppsatta mål nås
  • Var beredd på att ständigt justera kursen

Drygt 35 personer deltog på seminariet.