Frukostseminarium: Förändringsledning - skademinimerande eller värdeskapande?

Torsdagen 23 maj hölls frukostseminarium på Grandezza. En engagerad samling människor diskuterade hur man kan arbeta för att skapa värde snarare än minimera skador vid förändringar. Bakgrunden var senare års ensidiga fokus på rationalisering, att färre ska göra mer, där förändringsledningen mest handlat om att skapa motivation av hot. Seminariet visade hur vi genom att arbeta med hjärnan istället för mot den kan åstadkomma betydligt bättre resultat.

Agendan handlade om varför förändringsarbete tenderar att misslyckas när vi söker skademinimera istället för att skapa värde. Baserat på nya forskningsrön och beprövad erfarenhet diskuterades hur man kan arbeta med två perspektiv för att maximera nyttan av förändringar:

  • Mänsklig förändring
    Generella principer för hur människor och grupper reagerar på, och därmed kan stöttas i förändring
  • Företagsmognad
    Mognadsmodell utifrån vilka tidshorisonter, probleminsikter och perspektiv som är dominerande på en arbetsplats.
    Och framför allt fick deltagarna (äntligen?!) veta hur en dammsugare hänger ihop med förändringsarbete.