Frukostseminarium: Anpassa förändringsstrategin

Onsdag morgon 13/11 diskuterades vad det beror på att förändringsinitiativ får så olika effekter. Från forskning och erfarenhet visades att det till största delen beror på organisationens förmåga att hantera förändring. Som grund för att anpassa sin förändringsstrategi kan en vedertagen modell för att bestämma karaktäristika i en arbetsgrupp eller organisation användas. Praktiskt används ett enkelt verktyg för att identifiera sina styrkor och svagheter kopplat till den förändring organisationen står inför. Sammanfattningsvis gavs exempel på hur man bör låta detta påverka hur man utformar sin förändringsstrategi, tex i termer av kommunikationsinsatser och arbetsformer. Som dessert ovanpå frukosten fick man ett erbjudande om en gratis analys med hjälp av verktyget.