Frukostseminarium 2017-09-21, kl 8.00: Att skapa ett klimat som stödjer innovation

Känner du igen dig i något av nedan påståenden?

  • Du förväntas vara kreativ och innovativ, men tiden finns inte.
  • Dina kollegor ser bara problem med alla dina nya idéer, istället för möjligheter.
  • Det dyker bara upp synpunkter på arbetssätt när vi diskuterar innovation – jag vill ju se nya produkter
  • Du känner att organisationen vill vara innovativ, men ni vet inte vilka verktyg som ni behöver.

Innovation handlar om att genom en utvecklad eller ny produkt/tjänst eller affärsmodell skapa värde.

Kreativitet är en stor del av innovation, men innovation har aldrig bara handlat om kreativa tankar. Framgångsrik innovation är en kombination av kreativa idéer och välplanerade affärsmodeller.

Innovation kan triggas av förändringar i omvärlden, problem som behöver lösas, utvecklad teknologi eller ett behov. Det är viktigt för företag att ha ett företags klimat som stödjer innovation för att kunna hantera de förändringar som sker i det landskap där företaget befinner sig, samt möjliggöra att ligga i framkant inom sitt verksamhetsområde.

I detta frukostseminarium behandlar vi utmaningar som kan uppstå i organisationer vid arbete med innovation, och ger dig verktyg för att tackla dessa utmaningar och skapa ett klimat som stöttar innovation inom din organisation. Att lyckas skapa en innovativ organisation kräver att många olika pusselbitar måste falla på plats i organisationen, men för varje organisation så börjar det alltid med det rätta tankesättet…

Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium tisdagen den 2017-09-21, kl 8.00 – 8.45, frukost serveras från 7:30. Begränsat antal med platser. Anmäl dig på frukost@grandezza.se med namn, företag, mailadress samt telefonnummer. Seminariet hålls i våra lokaler på Surbrunnsgatan 44A 2 tr, Stockholm.