Frukostseminariet "Upphandling – prövning eller rent av överprövning?" hölls den 20/1 2015

Den 20 januari 2015 höll Grandezza ett frukostseminarium med titeln: Upphandling – prövning eller rent av överprövning?. På det välbesökta seminariet diskuterades frågor som: 

Hur kan man inom ramarna som  Lagen om offentlig upphandling, LOU, ger genomföra upphandlingarna på ett effektivt och göra misstag med kostsamma konsekvenser och eventuella överprövningsprocesser. Hur ska man få valuta för pengarna när man upphandlar och att undvika att regelverket motverkar en god affär för både beställare och leverantör.

Sedan våren 2013 finns en europeisk standard för upphandling med Value Management. Syftet är att både beställaren och leverantören ska öka värdet och metoden omfattar definition av användarbehov, funktionsbeskrivning, toleranser i kravuppfyllnad och utvärderingskriterier nya standarden EN 16271 för Value Management i upphandling. Seminariet belyser hur ett större fokus på behovsanalys skulle kunna bidra till bättre affärer både för beställare och leverantörer.

Ledande organisationer världen över använder sedan många år Value Management i sin affärsutveckling, produktutveckling och verksamhetsutveckling. Det finns sedan länge en europeisk, och därmed även svensk, standard (SS EN 12973:2000) med metod och verktyg som funktionsanalys (FAST, Function Analysis Systems Technique) för att analysera och styra värde.

Missade du seminariet och är intresserad av att diskutera hur man kan hantera detta? Kontakta oss på info@grandezza.se  eller ring Lars Gundhe på tel 070-569 36 85