Förbättrad hjälpmedelstjänst

Hjälpmedelstjänsten är en samlad informationstjänst för hjälpmedel i Sverige som tillhandahålls av Inera AB. Tjänsten omfattar fler än 400 000 ISO-klassificerade hjälpmedel och är uppbyggd kring en databas för hjälpmedelsprodukter och avtal som används gemensamt av sjukvårdshuvudmän (landsting, regioner och kommuner) och hjälpmedelsleverantörer. Tjänsten används av ca 30 vårdgivare och 300 leverantörer är anslutna.

Det är nu dags för en ny och förbättrad generation av Hjälpmedelstjänsten som blir mer lättanvänd och ändamålsenlig. För det krävs en ny lösning med en ny teknisk plattform.

Inera driver utvecklingen i egen regi och Grandezza bidrar med projektledare och kravanalys/kvalitetsledning.

Läs mer på www.inera.se