Fortsatt förtroende hos Länsstyrelsen i Stockholms Län

Länsstyrelsen i Stockholms Län förlänger ramavtalet med Grandezza. Avtalet förlängs t o m 1 februari 2014.