Birgitta Ollongren

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där.
Sören Kierkegaard

Ledarskapsutveckling i alla former med stödinsatser till enskilda chefer och ledningsgrupper i den dagliga verksamheten, utgör en viktig del i Birgittas arbete som organisationskonsult. Inom ramen för olika förändringsprocesser har hon arbetat med allt från införande av Lean till organisationsförändringar, förbättringsarbeten av arbetssätt till etablering av nya enheter.

Birgitta har också designat och genomfört allt från chefs-och talangprogram till Mentorskap och värdegrundsarbete samt drivit uppdrag inom arbetsmiljö med fokus på både klimat och kultur.

Birgitta har sin djupa kompetens inom HR och det speglar också hennes akademiska bakgrund som beteendevetare. I sitt arbetsliv har hon fått många skiftande erfarenheter inom olika branscher som vård och omsorg samt transportsektorn. Genom olika yrkesroller som chef, projektledare, och HR-strateg har arbetsuppgifterna givit ett brett spektrum av kunskap.

  • När jag ser en chefs trygghet och självförtroende växa med uppgiften, då känner jag en inre tillfredsställes i mitt arbete som organisationskonsult. Då vet jag att även gruppen mår bra, att människor och verksamhet kan utvecklas i samklang.