Anpassning av verksamhet och teknik till Nationella läkemedelslistan Hur då?

Ett stort arbete genomförs just på E-Hälsomyndigheten med att utveckla en lösning och skapa regionala förutsättningar för införande av den Nationella läkemedelslistan (NLL).

Tidsplanen för Nationella läkemedelslistan är tajt. Det finns en viss oro i regionerna över att inte hinna med att upphandla och implementera de tekniska lösningar som krävs enligt regeringens direktiv, för att ansluta sig till Nationella läkemedelslistan före 1 juni 2022.

Flera regioner är i ett uppstartsarbete när det gäller upphandlingar och implementeringar av nya vårdinformationssystem, och det finns en risk att det arbetet kolliderar med den nya läkemedelslistan.

Vi vet att i de olika regionerna finns en stor oro över hur de skall hinna införa NLL på ett sätt så att förväntade nyttor säkerställs i verksamheten.

Exempel på frågeställningar regionerna står inför

  • Vilka IT system påverkas när NLL kommer?
  • Hur anpassar vi arbetssätt och rutiner?
  • Vilket lagrum, PDL eller NLL, är tillämpligt när, och vilka konsekvenser får det?
  • Hur hanterar vi samtycken och spärrar?
  • Hur skall förskrivningskedjor användas?
  • Hur ska vi hinna förbereda oss?
  • Sammanfattningsvis:
    Hur organiserar vi ett förberedelsearbete och införandeprojekt?

Grandezza har en stor erfarenhet av arbete med NLL, läkemedelsförsörjning samt ett flertal nationella system inom sjukvård. Vi har förberett, drivit och stöttat ett flertal implementationer i vården – såväl nationellt som regionalt. Vi har varit med i planeringen av den Nationella läkemedelslistan och har ett stort kunnande i vad som krävs för regional anpassning och införande.

Vi tror att vi kan bistå i er planering av förberedelser och införande med såväl stöd i teknisk anpassning som i verksamhetsförändring. Vi kan ta flera roller, alltifrån bollplank med tips och råd, ta fram upplägg utifrån era förutsättningar, projektledare för förberedelser eller projektledare för det faktiska införandet.

Tveka inte att kontakta oss för ett utforskande möte så kan vi tillsammans diskutera olika alternativ för hur ett stöd till just Er skulle kunna utformas.

Jan Lindberg, Grandezza Konsult AB

Mobil: 070-322 59 41

E-post: jan.lindberg@grandezza.se