Anders Hallqvist

Det bästa är när man kan ge kunden det där lilla extra, det de inte förväntat sig: En insikt om hur det hänger ihop.

Anders är organisationskonsult med inriktning på management och förändringsledning. Han stimuleras av att hjälpa kunden förstå helheten och se hur verksamheten egentligen hänger ihop. Därigenom uppnår han resultat och minskar risken för suboptimeringar. Anders började sin yrkesbana som teknisk fysiker i telekombranschen, men kom med tiden att bli alltmer intresserad av kvalitet, förbättringar och förändringsledning.

— Jag strävar efter att förena de hårda, tekniska metoderna för förbättringsarbete med de mjuka frågorna. Båda måste till för att man ska nå resultat.
— Jag vill dra arbetet i hamn och då gäller det att stötta människor så att de blir motiverade, man måste hjälpa dem att inse ”what’s in it for me”. Anders har lång erfarenhet av att arbeta med mätsystem för kvalitet och produktivitet samt förändringsmetoder som CMMI, Six Sigma och Lean. 
Förändringsmetodiken ger oss ledräcken att hålla i, men Anders menar att man också måste skapa förståelse för vad målen egentligen innebär och
undanröja hot och hinder som ligger i vägen. Först då kan målen bli till verklighet.
— Det handlar om att få människor att våga vilja och vilja våga.

Gustav Rönne om kollegan Anders:
— Anders är unik i det avseendet att han inte bara har djup och bredd utan dessutom kan kombinera dessa båda perspektiv. Det, tillsammans med en genuin nyfikenhet på andra människor, gör honom till en riktigt vass konsult.