Förändringsledning i praktiken

Från forskning och erfarenhet vet vi vilka principer som behöver tillämpas i praktiken. Den önskade förändringen är förstås olika beroende på verksamhet och situation, men det krävs alltid att man kan arbeta både med den innovation vi vill skapa och med människorna som berörs.

Grandezza fokuserar på digitalisering i vård och omsorg (e-hälsa), myndigheters styrning och tjänster, utveckling av ledningsgrupper som implementerar Lean, innovationsledning samt ledning av komplexa förändringsprogram och -projekt.

 

Vi önskar Birgitta Ollongren välkommen till Grandezza!

Birgitta är sedan 12 november 2018 anställd som organisationskonsult med inriktning på ledarskap och organisationsutveckling. Birgitta har nu senast arbetat på Region Uppsala och dessförinnan på Dannderyds sjukhus som HR-strateg med ledar- och verksamhetsutveckling. 

Birgitta Ollongren

Nu fungerar högkostnadsskyddet automatiskt så att både patient och personal kan ägna sitt möte åt viktigare saker.

Stockholms läns landsting

Tomas är ledningskonsult och projektledare med inriktning på förändringsledning samt projekt- och programledning. Han har erfarenhet från en mängd branscher och som projekt- och förändringsledare har han en förmåga att få människor att arbeta i samma riktning så att kunden når sitt utsatta mål.

Tomas Centerlind