Förändringsledning i praktiken

Från forskning och erfarenhet vet vi vilka principer som behöver tillämpas i praktiken. Den önskade förändringen är förstås olika beroende på verksamhet och situation, men det krävs alltid att man kan arbeta både med den innovation vi vill skapa och med människorna som berörs.

Grandezza fokuserar på digitalisering i vård och omsorg (e-hälsa), myndigheters styrning och tjänster, utveckling av ledningsgrupper som implementerar Lean, innovationsledning samt ledning av komplexa förändringsprogram och -projekt.

 

Ett stort arbete genomförs just på E-Hälsomyndigheten med att utveckla en lösning och skapa regionala förutsättningar för införande av den Nationella läkemedelslistan (NLL).

Tidsplanen för Nationella läkemedelslistan är tajt. Det finns en viss oro i regionerna över att inte hinna med att upphandla och implementera de tekniska lösningar som krävs enligt regeringens direktiv, för att ansluta sig till Nationella läkemedelslistan före 1 juni 2022.

Jan Lindberg

Nu fungerar högkostnadsskyddet automatiskt så att både patient och personal kan ägna sitt möte åt viktigare saker.

Stockholms läns landsting

Karina har mer än 20 års erfarenhet som konsult inom management och verksamhetsutveckling. Hon har erfarenhet från flera branscher och har arbetat med ett brett spektrum av uppdrag, bland annat inom process-, metod- och IT-utveckling och Enterprise Business Architecture, men även med att skapa förutsättningar för ett bättre teamarbete.