Förändringsledning i praktiken

Från forskning och erfarenhet vet vi vilka principer som behöver tillämpas i praktiken. Den önskade förändringen är förstås olika beroende på verksamhet och situation, men det krävs alltid att man kan arbeta både med den innovation vi vill skapa och med människorna som berörs.

Grandezza fokuserar på digitalisering i vård och omsorg (e-hälsa), myndigheters styrning och tjänster, utveckling av ledningsgrupper som implementerar Lean, innovationsledning samt ledning av komplexa förändringsprogram och -projekt.

 

Älvsbyns Kommun har nu fattat beslut vad avser upphandling av Konsulttjänster - stöd till ledningsgrupper och chefer där skrivit avtal med Grandezza. Vi vann detta i skarp konkurrens med andra konsultbolag. Vi ser fram mot att få stötta Älvsbyns Kommun och deras ledning och chefer. 

Älvsbyns Kommun

En strategisk utvecklingsplan med ny affärsidé, mål och prioriteringar blev språngbrädan in i en ny era för företaget Projektgaranti.

Projektgaranti
Marika har sin bakgrund inom finansvärlden där hon arbetat inom de flesta segmenten med processer och förbättringsarbeten och genom många års arbete fått stor förståelse och djupa kunskaper i hur organisationer lyckas i sina förbättringsarbeten och processutvecklingar. De bakomliggande framgångsfaktorerna har varit hennes förmåga att lyssna, våga driva, organisera och förstå hur medarbetare reagerar på information och förändringar.