Förändringsledning i praktiken

Från forskning och erfarenhet vet vi vilka principer som behöver tillämpas i praktiken. Den önskade förändringen är förstås olika beroende på verksamhet och situation, men det krävs alltid att man kan arbeta både med den innovation vi vill skapa och med människorna som berörs.

Grandezza fokuserar på digitalisering i vård och omsorg (e-hälsa), myndigheters styrning och tjänster, utveckling av ledningsgrupper som implementerar Lean, innovationsledning samt ledning av komplexa förändringsprogram och -projekt.

 

Grandezza stärker konsultteamet med ytterligare en duktig medarbetare. Ewa är managementkonsult och verksamhetsutvecklare med omfattande vana av att arbeta med strategiska frågor. Hon har lång erfarenhet av att skapa tillväxt och lönsamhet genom utveckling av verksamhet, affär, strategier, marknaden, koncept och tjänster. Hon har arbetat med förändringsledning och coaching och utveckling av ledare och ledningsgrupper. Grandezza får därmed ännu mer tyngd runt ledningsgruppsutveckling, affärs/verksamhetsutveckling, strategiarbete mm. Välkommen i gänget Ewa!

 

Ewa Goos

Projekt Citybanan är i dagsläget ett av norra Europas största byggprojekt.

Projekt Citybanan

Jenny är utbildad personalvetare och har arbetat inom HR-/personalområdet sedan 2008 inom olika branscher såsom tillverkning och industri, transportsektorn, partihandel samt  telecom. Hon har erfarenhet från större internationella organisationer, små- och medelstora svenska företag samt offentlig sektor.