Förändringsledning i praktiken

Från forskning och erfarenhet vet vi vilka principer som behöver tillämpas i praktiken. Den önskade förändringen är förstås olika beroende på verksamhet och situation, men det krävs alltid att man kan arbeta både med den innovation vi vill skapa och med människorna som berörs.

Grandezza fokuserar på digitalisering i vård och omsorg (e-hälsa), myndigheters styrning och tjänster, utveckling av ledningsgrupper som implementerar Lean, innovationsledning samt ledning av komplexa förändringsprogram och -projekt.

 

Nu fungerar högkostnadsskyddet automatiskt så att både patient och personal kan ägna sitt möte åt viktigare saker.

Stockholms läns landsting
Marika har sin bakgrund inom finansvärlden där hon arbetat inom de flesta segmenten med processer och förbättringsarbeten och genom många års arbete fått stor förståelse och djupa kunskaper i hur organisationer lyckas i sina förbättringsarbeten och processutvecklingar. De bakomliggande framgångsfaktorerna har varit hennes förmåga att lyssna, våga driva, organisera och förstå hur medarbetare reagerar på information och förändringar.