Förändringsledning i praktiken

Från forskning och erfarenhet vet vi vilka principer som behöver tillämpas i praktiken. Den önskade förändringen är förstås olika beroende på verksamhet och situation, men det krävs alltid att man kan arbeta både med den innovation vi vill skapa och med människorna som berörs.

Grandezza fokuserar på digitalisering i vård och omsorg (e-hälsa), myndigheters styrning och tjänster, utveckling av ledningsgrupper som implementerar Lean, innovationsledning samt ledning av komplexa förändringsprogram och -projekt.

 

Grandezza stärker konsultteamet med ytterligare en duktig medarbetare. Erik har lång erfarenhet av att leda såväl företag som projekt. Han hjälper företag och organisationer att skapa lösningar som ger dem nöjda kunder och god lönsamhet. Det kan ske som projektledning av produkt- eller verksamhetsutveckling, interimsledning av företag eller enhet, eller framtagning av vinnande offerter och anbud. Välkommen i gänget Erik!

 

Erik Eklöf

En strategisk utvecklingsplan med ny affärsidé, mål och prioriteringar blev språngbrädan in i en ny era för företaget Projektgaranti.

Projektgaranti

Karina har mer än 20 års erfarenhet som konsult inom management och verksamhetsutveckling. Hon har erfarenhet från flera branscher och har arbetat med ett brett spektrum av uppdrag, bland annat inom process-, metod- och IT-utveckling och Enterprise Business Architecture, men även med att skapa förutsättningar för ett bättre teamarbete.