Grandezza förstärker vår förmåga inom hälso- och sjukvårdsområdet. 

Torbjörn började hos oss i september 2016 och har ett långt förflutet med att jobba med vårdrelaterade frågor och system. Senast arbetade Torbjörn på CompuGroup Medical Sweden.

Vi är mycket glada att vi ytterligare förstärker med ytterligare en mycket kompetent medarbetare. Välkommen till oss på Grandezza Torbjörn!

Torbjörn Hedberg

Trafikverket önskade inför verksamhetsplaneringsarbetet hösten 2012 ta ytterligare steg i styrningen av sitt utvecklingsarbete.

Trafikverket

Mats har lång erfarenhet av arbete inom affärs/verksamhetsutveckling och IT samt att leda projekt. Efter att i flera år sett vad Grandezza åstadkommit inom Hälso- och Sjukvårdsområdet, både nationellt, inom landsting och enskilda sjukhus, sökte sig Mats till Grandezza. Det tillsammans med hans breda erfarenhet av verksamhetsutveckling inom Hälso- och Sjukvårdsområdet, gör Mats till en mycket kunnig och rutinerad konsult.

Mats Molander