Grandezza förstärker vår förmåga inom hälso- och sjukvårdsområdet. 

Torbjörn började hos oss i september 2016 och har ett långt förflutet med att jobba med vårdrelaterade frågor och system. Senast arbetade Torbjörn på CompuGroup Medical Sweden.

Vi är mycket glada att vi ytterligare förstärker med ytterligare en mycket kompetent medarbetare. Välkommen till oss på Grandezza Torbjörn!

Torbjörn Hedberg

En strategisk utvecklingsplan med ny affärsidé, mål och prioriteringar blev språngbrädan in i en ny era för företaget Projektgaranti.

Projektgaranti

Gilda har lång erfarenhet av att leda förändringsarbeten från arbete på toppnivå inom offentlig sektor i Sverige. Gilda har också drivit utveckling av medarbetare som i sin tur utvecklar organisationen. Erfarenhet av ledning och styrning i politiskt styrda organisationer.

Hennes kompetens och erfarenhet omfattar också att verka som projektledare inom funktion/organisation, där bl a Gilda har under sex år varit med i styrningen av byggandet av Visby nya lasarett.