Den 9 maj 2017 hade Grandezza ett mycket uppskattat frukostseminarium om att organisera och skapa en kultur som främjar innovation i sin organisation. Föredragshållare var Agnes Åström och Sandra Petersson, Grandezza. Vi har känt att intresset var så pass stort att vi nu kommer att ta detta i repris den 14 september 2017.

Organisera för innovation

LFV Air Navigation Services of Sweden är nu bättre rustade att hantera förändringar. Detta tack vare ett omfattande program där samtliga 120 chefer arbetar med att öka sin förmåga att hantera och kommunicera förändringar.

LFV Air Navigation Services of Sweden

Sandra är utbildad inom innovation och arbetslivspsykologi och har tidigare erfarenhet av projektledning samt förändrings och utvecklingsarbete från sitt tidigare arbete som konsult. Sandra är mycket strukturerad och van att planera och driva projektuppgifter från start till slut.

Sandra Petersson