Förändringsledning i praktiken

Från forskning och erfarenhet vet vi vilka principer som behöver tillämpas i praktiken. Den önskade förändringen är förstås olika beroende på verksamhet och situation, men det krävs alltid att man kan arbeta både med den innovation vi vill skapa och med människorna som berörs.

Grandezza fokuserar på digitalisering i vård och omsorg (e-hälsa), myndigheters styrning och tjänster, utveckling av ledningsgrupper som implementerar Lean, innovationsledning samt ledning av komplexa förändringsprogram och -projekt.

 

Ett stort arbete genomförs just på E-Hälsomyndigheten med att utveckla en lösning och skapa regionala förutsättningar för införande av den Nationella läkemedelslistan (NLL).

Tidsplanen för Nationella läkemedelslistan är tajt. Det finns en viss oro i regionerna över att inte hinna med att upphandla och implementera de tekniska lösningar som krävs enligt regeringens direktiv, för att ansluta sig till Nationella läkemedelslistan före 1 juni 2022.

Jan Lindberg

Med Grandezzas hjälp fattade vårdIT-koncernen ett säkert och välgrundat beslut om företagsköpet de stod inför. En due diligence med unik bredd visade vilka faktorer som var affärskritiska i dagsläget och fem år framåt i tiden.

Insatsen genomfördes i mellaneuropa på uppdrag av en internationell leverantör av IT-lösningar för vården.

Agnes huvudsakliga inriktning är inom innovation och innovationsledning, processkartläggning samt inom management- och projektledningsfrågor. Mycket resultatinriktad med hög prestationsförmåga. Arbetar mycket självständigt och bra på att genomföra och avsluta sina arbetsuppgifter. Analytisk, ser både detaljer och helheten. Bra ledare och projektledare för små arbetslag. God lagspelare, bra på att motivera andra.

Sandra om kollegan Agnes: