Förändringsledning i praktiken

Från forskning och erfarenhet vet vi vilka principer som behöver tillämpas i praktiken. Den önskade förändringen är förstås olika beroende på verksamhet och situation, men det krävs alltid att man kan arbeta både med den innovation vi vill skapa och med människorna som berörs.

Grandezza fokuserar på digitalisering i vård och omsorg (e-hälsa), myndigheters styrning och tjänster, utveckling av ledningsgrupper som implementerar Lean, innovationsledning samt ledning av komplexa förändringsprogram och -projekt.

 

Webinar 1 -  Hur tänker man för att få en högpresterande organisation och en bättre beredskap? I seminariet visar vi på likheter och olikheter mellan affärsvärden och idrotten/hockeys värld. Vi visar att det finns mycket att lära från hockeyns sätt att verka.

Att prestera på topp över tid - Thomas Johansson

En strategisk utvecklingsplan med ny affärsidé, mål och prioriteringar blev språngbrädan in i en ny era för företaget Projektgaranti.

Projektgaranti

Torbjörn har under många år verkat inom e-hälsa. Där har han innehaft roller som ledare inom ett antal olika områden och varit utförare av allt från ren utveckling till kvalificerade konsultuppdrag. Som legitimerad sjuksköterska är Torbjörn väl grundad i praktisk verksamhet. Detta har han kontinuerligt kombinerat med nyfikenhet på såväl teknik som mänskliga faktorer inom komplicerade organisationer.