Förändringsledning i praktiken

Från forskning och erfarenhet vet vi vilka principer som behöver tillämpas i praktiken. Den önskade förändringen är förstås olika beroende på verksamhet och situation, men det krävs alltid att man kan arbeta både med den innovation vi vill skapa och med människorna som berörs.

Grandezza fokuserar på digitalisering i vård och omsorg (e-hälsa), myndigheters styrning och tjänster, utveckling av ledningsgrupper som implementerar Lean, innovationsledning samt ledning av komplexa förändringsprogram och -projekt.

 

Citybanan i Stockholm är en 6 km pendeltågstunnel med två pendeltågsstationer som ligger under de befintliga tunnelbanestationerna – ett mångmiljardprojekt som invigdes och öppnade för trafik under sommaren 2017.

Grandezza har haft flera konsulter involverade i projektet, både hos Trafikverket som planerat och byggt anläggningen och hos Trafikförvaltningen inom Landstinget, som tog emot de färdiga stationerna och ansvarar för operatören som trafikerar Citybanan.

Citybanan i Stockholm

En strategisk utvecklingsplan med ny affärsidé, mål och prioriteringar blev språngbrädan in i en ny era för företaget Projektgaranti.

Projektgaranti

Klas har en passion för att utveckla marknad och försäljning. Att stötta kunder med kreativa och hållbara lösningar i samband med önskade förändringar inom en organisation är sånt som sporrar Klas. Att utmana kunderna runt hur de kan nå ytterligare bättre. effektivare och hållbara lösningar är alltid stimulerande.