Karlöf Consulting och Grandezza har i samarbete erhållet ra

Kammarkollegiets ramavtal för Managementtjänster

Trafikverket önskade inför verksamhetsplaneringsarbetet hösten 2012 ta ytterligare steg i styrningen av sitt utvecklingsarbete.

Trafikverket

Niklas är managementkonsult och projektledare och har lång erfarenhet av IT-utveckling och strategiskt arbete. Han har tidigare arbetat i ledande befattningar som linjechef och vet vikten av att få människor att arbeta i rätt riktning. Som konsult har Niklas ett brett register och kan arbeta såväl med ledningsgrupper och projektstyrning som med personalledning.

Niklas Franzel