Nu pågår utrullningen av Nationell patientöversikt, NPÖ, i hela Sverige. Grandezza har en central roll i satsningen.

Nationell patientöversikt, NPÖ

Peter har varit ledare för stora IT-organisationer och har erfarenhet av att leda affärs- och verksamhetsutveckling. Hans kunnande i såväl organisation som teknik gör Peter till en konsult med bred kompetens. Den erfarenhet och kunskap han byggde upp som linjechef är något han idag gärna delar med sig av som konsult.

Peter Öberg