Förändringsledning i praktiken

Från forskning och erfarenhet vet vi vilka principer som behöver tillämpas i praktiken. Den önskade förändringen är förstås olika beroende på verksamhet och situation, men det krävs alltid att man kan arbeta både med den innovation vi vill skapa och med människorna som berörs.

Grandezza fokuserar på digitalisering i vård och omsorg (e-hälsa), myndigheters styrning och tjänster, utveckling av ledningsgrupper som implementerar Lean, innovationsledning samt ledning av komplexa förändringsprogram och -projekt.

 

Nu fungerar högkostnadsskyddet automatiskt så att både patient och personal kan ägna sitt möte åt viktigare saker.

Stockholms läns landsting

Fredrik är en erfaren internationell projektkoordinator och förändringsledare med inriktning på digitalisering av hälso- och sjukvårdssektorn specifikt samt eGov generellt. Fredrik jobbar även gärna som moderator och föredragshållare inom området eHälsa och digitalisering. Fredrik brinner för förändring av offentliga organisationer i grunden, från ledningen och neråt, eller tvärtom.